Ihwal Jabatan

Jabatan itu erat kaitannya dengan kekayaan dan kehormatan. Itu sebabnya banyak yang berusaha mendapatkannya, termasuk dengan cara-cara yang tidak terhormat. Setelah Orde